Pilotażowy program Ministerstwa Finansów wprowadził zmiany od 1 stycznia 2021 roku, oto najważniejsze z nich:

 • Korekty faktur
  „ sprzedaż in minus”
  - rezygnacja z formalnego warunku jakim jest potwierdzenie odebrania korekty przez nabywcę. Podatnik może dokonać obniżenia VAT pod warunkiem, że dokumentacja (aneksy do umów, wymiana korespondencji, kompensaty lub inne) potwierdza akceptację nowych, zmienionych warunków 
  „sprzedaż in plus” 
  - przepisy dotyczące korekty sprzedaży – zwiększającej podstawę opodatkowania zostały wprowadzone w ustawie o VAT, przed 1 stycznia 2021 roku podatnicy korzystali z linii interpretacyjnej. 
 • Odliczenia VAT
  Wydłużono z 3 do 4 okresów rozliczeniowych odliczenia podatku VAT. Oznacza to, że fakturę możesz rozliczyć w bieżącym okresie lub w kolejnych 3 miesiącach lub 2 kolejnych kwartałach
 • Odliczenie VAT usługi noclegowe
  Pakiet SLIM VAT umożliwia podatnikom odliczenie podatku naliczonego od usług noclegowych, pod warunkiem, że zakup tej usługi służy dalszej odsprzedaży. 
 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości
  Zmiana limitu prezentu o małej wysokości, zwiększenie z kwoty 10 zł do 20 zł.
 • Ułatwienia dla eksporterów
  Wydłużono termin wywozu towarów poza Unię Europejską do pół roku od momentu otrzymania zaliczki. Rozwiązany został problem dostaw długoterminowych
 • Uspójnienie kursów walutowych
  Podatnik będzie mógł przeliczać faktury sprzedaży w walucie do celów VAT według kursu jaki przyjął podczas przeliczania na cele podatku dochodowego. Spowoduje to ujednolicenie kursu. Zmiana nie dotyczy jednak importu usług. 

Zacznijmy współpracę


© 2020 Tax Factory Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: Studio113