Dla przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki za siebie, 10 lutego upływa termin zapłaty składek ZUS za pierwszy miesiąc 2021 roku. W artykule przedstawiamy ile przedsiębiorca musi przeznaczyć na składki ZUS.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

Wzrost minimalnego oraz przeciętnego wynagrodzenia spowodował zmianę w wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców – samozatrudnionych. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2 800,00 zł brutto, natomiast przeciętne wynagrodzenie według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 5 656,51 zł brutto. Poniższe zestawienie przedstawia jaka jest wysokość składek do odprowadzenia do ZUS.

Składka  
Emerytalna  615,93 zł
Rentowa  252,43 zł
Wypadkowa  52,70 zł
Chorobowa  77,31 zł
Zdrowotna   381,81 zł
Fundusz Pracy  77,31 zł
Łącznie  1 457,49 zł

Nie każdy przedsiębiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli nie decydujesz się na opłacanie tej składki zapłacisz 1 381,81

Składki ZUS dla nowych firm

Osoby zakładające działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy niedawno założyli działalność gospodarczą mogą przez okres pierwszych 6 miesięcy korzystać z tzw. ulgi na start i opłacać tylko składkę zdrowotną wynoszącą 381,81 zł. A następnie przez okres 2 lat odprowadzać preferencyjne składki ZUS – wysokość poszczególnych składek przedstawia poniższa tabela.

Składka  
Emerytalna  163,97 zł
Rentowa  67,20 zł
Wypadkowa  14,03 zł
Chorobowa  20,58 zł
Zdrowotna   381,81 zł
Łącznie 647,59 zł

Przedsiębiorca nie zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego zapłaci 627,01 zł.

Zacznijmy współpracę


© 2020 Tax Factory Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: Studio113