Podstawą prawną określającą wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.). 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł brutto, co przy standardowych warunkach zatrudnienia daje netto 2 061,67 zł. Płaca minimalna wzrośnie aż o 200 zł w stosunku do 2020r.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku wyniesie 18,30 zł brutto za godzinę. 

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,24 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Zacznijmy współpracę


© 2020 Tax Factory Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: Studio113